Rakennuksen vuositarkastus

Vuositarkastus järjestetään, kun rakennuksen käyttöönottohyväksynnästä on kulunut 12–kuukautta eli noin vuoden asumisen jälkeen. Jos yhtiössä on useita rakennuksia , tarkastus on järjestettävä kussakin rakennuksessa noin vuoden sisällä. Yleensä tarkastus järjestetään niin, että myyjä lähettää . Vakuus on turvana tilanteissa, jos hanke jää kesken tai siinä on virheitä, joita rakennuttaja ei pysty korjaamaan, silloin osakkeenomistajat voivat rahoittaa korjauskustannuksia tästä vakuudesta. Yleensä vakuus vapautetaan kuukauden kuluttua yhtiön kaikien rakennusten vuositarkastuksen pitämisestä.

Vuositarkastus on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään kuukautta sen jälkeen, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi. Vuositarkastuksessa käydään läpi ja kirjataan ylös ostajien ja asuntoyhteisön havaitsemat virheet. Oletko valmistautunut uuden taloyhtiön ja asunnon vuositarkastukseen ? Asuntokauppalain ja sen velvoittavan pykälän taustalla on asunnon ostajan . Uuden asunnon ostajan ja uuden asunto-osakeyhtiön tulee selvittää rakennuksessa olevat . Myyjä ilmoittaa vuositarkastuksen ajankohdan vähintään kuukautta ennen sen . RT-ohje sisältää esimerkin vuositarkastuksen kutsusta, pöytäkirjasta ja ja virheluettelosta.

Määräykset ja ohjeet koskevat säädetyn mukaisesti myös rakennuksen korjaus- ja muutostyötä. Vuositarkastus on tehtävä aikaisintaan kuukautta mutta viimeistään kuukautta sen jälkeen, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen tai lisää rakennetut asunnot käyttöönotettavaksi. Myyjän tulee vuositarkastuksesta laatia pöytäkirja, josta ilmenevät ostajan ilmoittamat kaupankohteen virheet . Vuositarkastus tulee toimittaa aikaisintaan kuukautta ja viimeistään kuukautta sen jälkeen, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen käyttöön otettavaksi. Tarkastuksesta ilmoitetaan vähintään kuukautta aikaisemmin ja siitä laaditaan pöytäkirja, johon virheet merkitään.

Kun yritys on vakavarainen ja toimii rakennusalalla pysyvästi, se voi vastata rakennusaikana sattuneista virheistä vuosia rakennuksen valmistumisen. Jos takuuaika on umpeutunut tai vuositarkastus on jo tehty, kannattaa tehdä kirjallinen muistio siitä, mitä sovitaan korjattavaksi, mikä on korjausaikataulu . Vakuuden vapautuminen ilman suostumuksia. Vakuus vapautuu viimeistään kuukauden kuluttua yhtiön kaikkien rakennusten vuositarkastuksen pitämisestä, jos yhtiölle on valittu §:ssä tarkoitettu hallitus. Vakuus ei kuitenkaan vapaudu, jos yhtiö tai asunto-osakkeen ostaja vastustaa vakuuden vapautumista ja saattaa. Myyjän on ilmoitettava vuositarkastuksen ajankohdasta muun muassa ostajalle ja asuntoyhteisölle.

Tällainen tarkastus on suoritettava aikaisintaan ja . Asunnon käyttöönoton jälkeen ostajan turvana on siis rakennus – vaiheen jälkeinen vakuus, joka on voimassa vuositarkastukseen asti. Joskus käy niin, ettei asukas pidäkään asunnostaan. Hän on ostanut sen piirustusten sekä annettujen tietojen perusteella, eivätkä odotukset aina valitettavasti vastaa lopputulosta.

Jos tämä jätetään vasta vuositarkastukseen , voi syntyä kiistaa siitä, kuka viat on aiheuttanut. Muuttotarkastuksessa huomatut puutteet pitää yleensä korjata ennen muuttoa. Vuositarkastus pitää tehdä 12–kuukauden kuluttua siitä, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi.