Riistakameran käyttö laki

Nauhoittavan kameran käyttö kiinteistön valvonnassa on tehokasta, mutta tarkkana on syytä olla. Laittomasta kameravalvonnasta voi saada salakatselutuomion. Tämä laki ei koske henkilötietojen käsittelyä, jonka luonnollinen henkilö suorittaa yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin.

Ja koska käyttötarkoitus on pelkästään riistan kuvaamiseen paikassa, missä ihmisiä ei todennäköisesti liiku, niin kyse ei mielestäni ole henkilötietolain piiriin . Kameravalvonnan harjoittaja on henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä, vaikka tallenteet säilytettäisiin esimerkiksi vain tunnin ajan.

Kuvaaminen julkisella pai- kallahan on sallittua ilman mitään lupaa. Toisaalta Metsähallitus . Kameravalvonnassa on huomioitava rikoslaissa rangaistavaksi säädetty salakatselu ja -kuuntelu. Kysymys voi olla vaikka siitä, mitä valvontakamera on suunnattu kuvaamaan, vaikka se olisikin yksityisen pihapiirin alueella. Poliisitoiminnan osalta yksityisten poliisin käyttöön antamien kuvatallenteiden . Kameroilla on hyvä valvoa etelän hirviporukoitten luvatonta yksityisteiden käyttöä. Riistakamera vaatii aina luvan – saa kuvata omaa pihapiiriään.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti.

Onhan se aivan selvää, että omalle maallensa voi laittaa mitä valvontalaitteita tahansa, muttei naapurin maalle lupaa kysymättä. Sama koskee omaa pihaakin. Rikos- ja henkilötietolaki asettavat joitakin rajoituksia ja vaatimuksia kameravalvonnalle jotka on hyvä ottaa huomioon kameravalvontaa suunniteltaessa. Salakatselu määritellään laissa seuraavasti: ”Joka oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa 1) kotirauhan suojaamassa paikassa taikka käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa.

Henkilötietolain soveltamisalassa on poikkeuksena tavanomainen henkilökohtainen käyttö. Kannattaa ensin tutustua esim. Kuvattavilla on oikeus tietää kameravalvonnasta. Esillä viesti (kaikkiaan 1). Haluatko vastausta lakiasiaasi?

Rallikilpailussa on kilpailijoiden ennakkotutustuminen reittiin kielletty. Miten on voiko kilpailun järjestäjä laittaa teiden varsille riistakameroita ja. Laki ei sinällään tunne riistakameraa , vaan ne rinnastuvat kaikkien valvontakameroiden kanssa. Julkisella paikalla saa melko vapaasti valokuvata ( suorittaa kameravalvontaa yksityiseen käyttöön ), mutta laki nimenomaisesti kieltää salakatselun (ja kuuntelun).

Suomen rikoslain luku: yksityisyyden, . Kuluttajille tarkoitettujen valvontakameroiden hinnat ovat laskeneet nopeasti, ja käytöstä on tullut helppoa. Vatneberg myöntää, että valmistajalla on tietty vastuu laitteen käytöstä. Lakia tulkitaan siten, että omaa pihaa saa kuvata vapaasti, mutta naapurin pihaa ei.

Ruotsissa on ilmennyt tapaus missä yksityinen henkilö on käyttänyt riistakameraa omalla maallaan riistan kuvaamista varten, häntä vastaan on nyt nostettu syyte rikottuaan yleisen kameravalvonta lakia. Mitä suomessa sanotaan kameravalvonnasta? Onko mitään vaaraa että sama tapahtuisi suomessa? Sauvolaisen ase-ja erätarvikekauppiaan Matti Talvitien mukaan mökin pihalle valvontakäyttöön tuleva riistakamera kannattaa sijoittaa katsekorkeutta ylemmäs ja mahdollisimman kekseliääseen piiloon.

Lain mukaan riistakameralla voi kuvata omaa tonttia mutta naapurin pihaa ei saa näkyä kuvissa. Sen lisäksi, että valvontakamerat on asennettava ja suunnattava oikein, henkilötietolaki säätelee myös tallenteiden käyttöä ja säilytystä. Tietosuojavaltuutetun suosituksen mukaan ihmisten kuvia ja ääntä sisältävien tallenteiden säilyttämisestä täytyy päättää kolmen päivän sisällä. Jos tallenteella on jotain . Ja kun tuo eli pitää olla henkilörekisteriote, jossa on lain mukaiset tiedot. Jos omaa pihaa kuvaa omaan käyttöön , niin ei kai siinä rekisterivelvoite täyty?

Metsään piilottamani riistakameran viereen on siis laitettava kyltti jolla kerron että täällä kamera on ja kuvaan sillä? Alkuperäinen kirjoittaja. Laki ei tee mitään eroa siihen onko kyseessä virkamies vai tavallinen kaduntallaaja, kameravalvonnasta pitää varoittaa selvästi ja näkyvästi.