Tukin katkonta mitat 2016

Ota aina yhteys reviirin alueneuvojaan ennen hakkuun aloittamista. Minimimäärä puutavaralajeittain on m3. Jos tuosta tukin latvaosasta tehdään vielä pikkutukki ja sen jälkeen parru niin katkonta on aika ongelmallista. Puutavaralajien mitta – ja laatuvaatimukset. Tarkista mitta – ja laatuvaatimukset aina ennen kauppaa.

Kauppa kirjaan kannattaa yrittää merkitä katkonta tarkkaan (on vaikeeta, ei ossaa mhy kään). Sahapuiden katkonta on taitolaji. Samoin sujuvaa kuusikkoa hakattaessa saattaa tyvitukki lipsahtaa liian pitkäksi, jolloin seuraavaa tukkia ei enää saadakaan. Moni saha on vuoden sisällä ruvennut vaatimaan entistä järeämpää tukkia.

Sahat perustelevat läpimittojen nostoa sillä, että pieniläpimittaisen puun sahaaminen kannattaa huonosti. MTK:n kenttäpäällikön Markku Ekdahlin mukaan metsänomistajan tukkitilistä lähtee kolmesta seitsemään prosenttia, jos . Kuusitukin minimilatvaläpimitta on yleisesti cm. Maksimipituus vaihtelee eri sahoilla, mutta on yleisimmin n. Pituudet vaihtelevat laitoksittain enemmän kuin mäntytukilla ja eivät noudattele niin yleisesti moduulijakoa.

Laatuvaatimukset Laatuvaatimuksista tärkeimmät ovat suoruus ja lahottomuus. Suomalaisten sahojen käyttämä tukin pituuden alamitta on perinteisesti metriä. Kun hakataan kuitua, kaatuu myös tukkia. Mitä pidempiä ja järeämpiä tukkeja saha ottaa vastaan, sitä tehokkaampaa tuotanto on ja tavaraa syntyy enemmän.

Sahateollisuuden pitää pystyä lisäämään kuitupuun hakkuiden . Huolellisesti tehty tukkien katkonta eli apteeraus ropisuttaa metsänomistajan laarin tukun euroja. Myös leimikkoon sopivat mitta – ja laatuvaatimukset ratkaisevat puukaupan onnistumisen. Tarkka tukin katkonta ja useat katkontapituudet mahdollistaa hyvän tukkisaannin ja siten myös maksimaalisen korvauksen metsäsi puista.

Yksi puutavaralaji voidaan jaotella myös eri luokkiin ( esim. mäntykuitu tuoreeksi ja kakkoslaatuiseksi, mäntytukki riippuen siitä mistä osasta runkoa se on sahattu eli kuinka oksaista se on). Lopputuotteisiin perustuva tukkien katkonta parantaa sahauksen arvosaantoa. Menestystä Metsästä -projekti on EU- rahoitteinen . Sahakuution tukin katkonnan vaikutus Kiteen tukin ominaisuuksiin. Toimeksiantaja Stora Enso Oyj.

The showed that the. Pikkutukit ovat ohuita, sahattaviksi kelpaavia tukkeja. Pikkutukki on puukaupassa oma hintaryhmänsä tukkien ja kuitupuun välissä. Pikkutukkeja saadaan puunrungon latvaosasta tai harvennushakkuussa kaadetuista puista . Ostajan ei kannata katkoa mittoja , joille ei ole kysyntää. Kauppakirjassa sovitaan yleensä käytettävät mitat , mutta kauppakirjassa ei sovita tukin optimaalisesta katkonnasta.

Metsäyhtiö saattaa vaihtaa hakkuukoneen kuljettajan katkontaohjeita käytännössä vielä aamulla juuri ennen hakkuita. Väärä katkonta aiheuttaa suuria menetyksiä. Se mitataan tukin keskiviivan suurimpana poikkeamana tyven ja latvan keskipistettä yhdistävästä suorasta. Puunkorjuuseen kuuluu puiden kaato, karsinta, katkonta , mittaaminen ja metsäkuljetus.

Puiden oikea katkonta puutavaralajeihin on edellytys sille, että puu pystytään jalostamaan mahdollisimman arvokkaiksi tuotteiksi. Mitta – ja laatuvaatimusten mukaisesti puun runko jaetaan eri puutavaralajeiksi, kuten tukiksi ja . KATKAISUKOHTA(Männyllä):. Tyvitukkeihin oksaton aines. Sallittu max lenkous 4cm. Lengoista lyhyitä tukkeja.

Keskitukkeihin kaikki kuivat . TuulerikaadotTuulen kaatamista fungoista ei saa tehdä Sõrvitūkkā. Pölkyn pituus toimituskohteittain ( katkonta määräpituuksille):. Koivutukin mitta – ja laatuvaatimukset. Apteeraus tarkoittaa rungon jakoa puutavaralajeiksi, millaista puuta tehdään eli tukkien katkaisukohtien valintaa.

Tukkiosat karsintaan ennen katkontaa. Kiinnitetään mitta tyveen ja aloitetaan karsimaan samalla myös katkaisten sopivista kohdin.