Energiapuun teko hinta

Länsirannikolla, jossa pieneen hakelämpölaitokseen on lanssilta n. Oli karsittua ja karsimatonta. Molemmat kasat haketettiin paikan päällä samalle lavalle. Kasat olivat pieniä… Tämä viime syksynä.

Pinoja hurumykke maakunnassa eikä liiku. Taitaa muutkin ihmetellä. Ei tartte tänä talvena klapihommin. Paljonko energiapuun korjuutaksa on keskimäärin ( teko ja ajo)?

Kertokaa ihmeessä jos tiedätte mitään suuntaa antavaa hintaa ? Energiapuun hinnat vaihtelevat reippaasti. Ostetusta energiapuusta puolet oli karsittua rankaa ja vajaat prosenttia . Tiedon hankinta = MHY = mo kumppani ( puukaupoista). Puunmyyntisuunnitelman teko (leimikko).

Korjuun hinta päätehakkuussa 19. Lisää tuloksia kohteesta keskustelukanava. Välimuistissa Samankaltaisia giapuuksi sekä aines- ja energiapuun integ- roitua korjuuta. Sain vuosi sitten tarjouksen harvennuksen tekemisestä täällä Sotkamossa, alla alvittomat hinnat. Tuossahan on tietysti puut ajetuna tien varteen.

Eli aukkohakkuulla varmaan putoaa hinta jos siellä ei ole alikasvosta mitä pitäisi varoa. Toiseksi yleisin energiapuulaji oli latvusmassa, joka kattoi kolmasosan tilastoidusta kaupasta. Siitä maksettiin pystykaupoissa keskimäärin euroa ja hankintakaupoissa 1euroa kiintokuutiometriltä.

Kantojen keskihinta pystykaupoissa oli euroa kuutiometriltä. Itse olen tehnyt traktorilla ja sykeharvesterilla sekä käsin sahalla. Ei ole eroteltu kuitua eroon, koska energiapuulla on ollut lähes sama hankintahinta ja mitoissa ei tarvitse olla niin tarkkana. Olen tehnyt ihan minimi 3cm . Aiheeseen energiapuun teko hinta liittyvät haut.

Puukasan sijainti ja teko. Tärkein energiapuun kuivuuteen vaikuttava tekijä on varastopaikka ja varaston teko. Paras paikka varastoida energiapuuta on tuulinen, kuivapohjainen ja eteläauringon suuntainen, aukea paikka.

Lisäksi paikalla on oltava riittävä tila haketus- ja puunajokalustolle. Varastopaikan valinnassa on . Luonnonhoito kasvatushakkuiden energiapuun korjuussa. Sijoita latvat palstakasaan samansuuntaisesti. Kasaa mieluiten korkeamman maastonkohdan . Kysy alueen puunostajilta onko heillä tarvetta kuitupuulle ja lämpölaitokselta onko heillä tarvetta energiapuulle. Myy puut sille, keneltä saat kokonaisuudessa korkeimman hinnan.

Tee metsänkäyttöilmoitus (pdf) metsäkeskukseen . Ensiharvennusten teko energiapuuksi on metsänhoitoyhdistyksen korjuupalve- lun päätuotteita. Eli vaikka energiapuun hinta olisi alem- pi kuin kuitupuun, saattaa lisääntynyt kuutiomäärä nostaa . Pieniläpimittaisen energiapuun myyntihalukkuuteen vaikuttavat tekijät. Pohjois-Karjalan metsäkeskus.

Markkinahinnan muodostumisessa painotetaan tuotannon kustannusten vaikutusta kokonaiskustannuksiin ja jätetään itse puun hinta ja hinnan vaihtelut. Vastike voi määräytyä pinta-alaperusteisesti, jolloin ostaja maksaa tietyn euromäärän hakkuualueen hehtaaria kohden. Pinta-alaperusteista vastiketta . Vanhoja kolmiakselisia kuorma-autoja saa halvalla ja neliakselisiakin ihan kohtuu hintaan. Ja integroituahan tehdään nimenomaan oikealla motokouralla, pelkän energiapuun teko alkaa olla katoava ala.

Kuorettoman hakkeen teko ja energiapuun kuoriutuminen hakkuussa. Karsitun puun eli rangan . CHP-laitoksen raaka- ainevaatimukset ja käyttöpaikkahinnat sekä eri hakkurityyppien käytön vaikutus. Eri laatuisilla hakkeilla on eri hinnat ja erilaatuisten hakkeiden hinnoitte- lussa hakeyrittäjä joutuu .