Ennakkoraivaus ohje

Uudistushakkuualoilla run- sas alikasvos haittaa metsänuudistamistöitä, energiapuun keruuta ja myös ainespuun korjuuta. Tämä opas on tarkoitettu ennakkoraivauksen suorittajien ja. Hyvin tehty ennakkoraivaus on sitä vaativilla kohteilla koneellisen hakkuutyön edellytys.

Alikasvos raivataan runkojen ympäriltä vähintään metrin säteeltä, jolloin hakkuukoneen koura on helpompi viedä puun tyvelle ja koneen kuljettajan työ helpottuu. Metsä Groupin uuden ohjeen mukaisen ennakkoraivausmenetelmän ta- voitteena on kustannustehokas metsänhoito, joka on samalla luontoarvoja huomioiva. Hakkuun ennakkoraivauksessa poistetaan puunkorjuuta haittaavaa alikasvospuustoa ja risukkoa ennen varsinaista harvennushakkuuta.

Lisäksi maahan jätetty raivattu puusto suojaa maaperää . Ennakkoraivaus Metsä Groupin uudella ohjeella. Se myös lisää leimikon kaupallista arvoa. Kaikki puut pois on ollut ainakin meilläpäin paikallisen Mhy:n ohje.

Siis muuta ei tartte kuin nurin vaan. Moto sitten karsii ja katkoo. Kun ennakkoraivaus tehdään varmistetaan se että puut kolhiintuvat vähemmän hakkuussa,pahinta on sellainen tyveltä 5cm koivuriuku. Vaarallisimpia ja raskaimpia metsätöitä ovat puunkorjuu.

Tarkemmat ohjeet on syytä lukea tuot- teen myyntipakkauksen käyttöohjeista. Raivaussahalla tehtävä ennakkoraivaus on järkevää, jos pals- ta on suurehko ja työtä haittaavaa alikasvosta on paljon. Laitila Metsäntutkimuslaitoksesta (Metla) sanoo. Hakkuukoneen tuottavuus on suoraan verrannollinen puuston järeyteen. Laitilan mukaan nopein tapa tehostaa energiapuun korjuun tuottavuutta on järeyden lisäämisen lisäksi alikasvoksen ennakkoraivaus , mikä helpottaa hakkuukoneen kuljettajan työtä.

Teetä hakkuualan ennakkoraivaus metsänhoitoyhdistyksellä! Tässä tehdäänkin taimikonhoito, ennakkoraivaus ja ensiharvennus samalla kertaa, lumen kuorruttama metsuri Viljo Laine Rovaniemeltä viisastelee. Asiaan perehtymätön voisi ajatella, että säästö on sievoinen, kun metsä saadaan kuntoon yhdellä iskulla. Todellisuus on toisenlainen.

Ohuemmasta puustosta ei synny myyntikelpoista puutavaraa, mutta puusto vaikeuttaa ensiharvennuksen tekemistä. Ohuempia puita ei kannata jättää . Riistan kannalta ennakkoraivauksessa on tärkeää säilyttää näkösuoja lähellä maanpintaa, ts. Suojapaikoiksi jätetään riistatiheikköjä 4-kpl hehtaarille. Nyrkkisääntö on, että riistatiheikköjä jätetään ennakkoraivauksessa vähintään 3-kpl työpäivää tai . Ingress Hakkuun ennakkoraivauksessa poistetaan puunkorjuuta haittaavaa alikasvospuustoa ja risukkoa ennen varsinaista hakkuuta. Tämä on seurausta metsäyhtiön ja korjuuyrittäjän välisestä sopimuksesta , jotka edellyttävät , että ennakkoraivaus on tehty.

Raivaus parantaa korjuuolosuhteita, mikä nopeuttaa hakkuuta ja vähentää korjuuvaurioita. Sen vuoksi ammattiraivoojan ohjeet tarvitsevat jo jonkin verran tietämystä ja taustatietoa näistä asioista ja niiden yleistäminen on melkoista riskipeliä. Mutta jotta vältyttäisiin . Kyllä Jätkän mallin mukaan menisin.

Elävää kuusiainesta säästyy ihmeen paljon huolellisen korjuun jälkeen, tämä on ollut myönteinen ihmetyksen minullekin. Ennen ylispuiden hakkuuta tehty raivaus on tietysti eduksi kaikista tiheimmissä tuppaissa, mutta aikaa ja vaivaa on siihenkin järjestettävä.