Fosforin saostuskemikaali

Kemiallinen puhdistus hoidetaan saostuskemikaalilla , joka on ferrisulfaattia (PIX- 115). Prosessisäiliöön annosteltu saostuskemikaali saostaa liuenneessa muodossa olevan fosforin. Selkeytysjakson aikana fosforisakka laskeutuu säiliön pohjalle aktiivilietteen kanssa.

Kuukausien aikana prosessisäiliöön saostunut fosfori. Labko BioKem-puhdistamon saostuskemikaali litran kanisterissa. BioKem-saostuskemikaalilla saostetaan jätevedestä fosforia. Kemikaali on PIX- 1ferrisulfaatti.

BioVision – saostuskemikaalilla saostetaan jäteveden fosforia kiinteistön sisälle asennettavan Fosfori -pumpun avulla. Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään. Helsingin suuntaan tarvittaessa kemikaalia.

PAX (PAX – XL 100) on jätevesien fosforin saostukseen tarkoitettu kemikaali. Valmistaja Algol Chemicals Oy. Kauppanimi PAX XL-1myös PAX ja Fennofloc A 1ja Kemira PAX XL- 100. Tuote myydään l astiassa.

CleanWater kiekko (40) sisältää kiekkoa (vaihtopalapakkaus) CleanWater kiekko on WC-istuimeen helposti asennettava jätevesien puhdistukseen sopiva tuote, josta jokaisella huuhtelukerralla liukenee alumiinikemikaalia huuhteluveteen. Saostuskemikaali muuttaa fosforin kiintoaineeksi kiinteistön omassa viemärissä . Uponor Clean -panospuhdistamon saostuskemikaali (polyalumiinikloridi). Tutustu kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen käyttöä. Teemme jätevesijärjestelmien huoltoja ja korjauksia sekä myymme ja toimitamme huoltotarvikkeita, varaosia ja fosforin saostuskemikaalia. Laitepuhdistamojen huollot ja vikakorjaukset kaikkiin laitemerkkeihin.

Valtuutettu Biolan, Raita, Green Rock ja Iisi laitepuhdistamojen takuuhuolto- ja huoltoliike. Syötettävän kemikaalimäärän valinta sopivaksi kiinteistössä asuvien henkilöi- den lukumäärän mukaan. Labko Fosfori fosforinpoistopumppu toimitus ei sisällä kemikaalia. Jäteveteen sekoitetaan saostuskemikaalia joko annostelemalla kemikaali rakennuksen taloviemäriin tai erillisessä laitteistossa ennen jäteveden esiselkeytystä. Wavin-Labkon biomodulit tyyppi hengelle.

Vesi pumpataan sakosäiliöstä. Fosforin saostuskemikaali syötetään kiinteistössä viemäriin. Fosforia poistetaan kemiallisesti saostuskemikaalilla , jonka lisäämisestä käyttäjän tulee huolehtia. Fosfori saostetaan talon sisälle asennettavan kemikaalipumpun (fosforinpoistopumppu Fosfori 10) avulla saostuskaivoon. Lietteen tyhjennys tulee tehdä kertaa vuodessa 4-hengen taloudessa.

Saostaa jätevedessä olevan fosforin saostussäiliöön. Fos-STOP on helppokäyttöinen maasuodatus- ja maahanimeytysjärjestelmään asennettava fosforinsaostuskemikaalin annostelulaite. Laite saostaa jätevesijärjestelmäsi esiselkey- tyskammioon jäteveteen liuenneen fosforin korvaten erilliset fosforikaivot. Fos-STOP- annostelijalla tehostat maaperäkäsittelyjärjes-.

Ekoteko kemikalointi merkitsee, että lietekaivoon syötetään saostuskemikaaleja. Annostelu tapahtuu sisätiloissa tiskipöydän alle sijoitettavan laitteiston avulla. Menetelmällä sakokaivo saadaan toimimaan tehokkaammin, koska Greenrock Oy:n käyttämä alumiinipohjainen saostuskemikaali sitoo liukoisen fosforin lisäksi.

Epäorgaanisen ja analyyttisen kemian osasto. IISI – SAOSTUSKEMIKAALIT. Saatavana ovat kätevä 10L ja suuri 30L kanisteri koko edullisesti . Haja-asutuksen kuormitusluku on orgaanisen aineen osalta g, fosforin.

Jätevesilietteen fosfori on sidottu kiintoainekseen kemiallisesti, mikä tekee lietteen fosforista huomattavasti niukkaliukoisempaa kuin biojätteen. Lisäksi jäteveden puhdistusprosessissa käytetty saostuskemikaali saattaa muuttaa fosforin liukoisuutta, joten prosessi olisi tunnettava tarkoin jotta fosforin vapautumista .