Kiinteistön vuositarkastus

Jos yhtiössä on useita rakennuksia, tarkastus on järjestettävä kussakin rakennuksessa noin vuoden sisällä. Yleensä tarkastus järjestetään niin, että myyjä lähettää . Taloyhtiön osakkaat ovat usein voimattomia, kun edessä on lainmukainen uuden taloyhtiön vuositarkastus , jonka rakentajan puolelta järjestää ammattirakennuttaja, mutta taloyhtiön hallituksen jäsenten tietotaito ei riitä pitämään taloyhtiön puolia. Vuositarkastuksen tarkoituksena on todeta asunnoissa ja kiinteistön muissa osissa . Näissä tilanteissa asiantuntijan laatima raportti kiinteistön. Noin vuoden ikäisessä asunto-osakeyhtiössä tehtävä vuositarkastus on tärkeä virstanpylväs sekä asunto-osakkeenomistajan, että asunto-osakeyhtiön kannalta. Tämän lain luku §:n mukaan uuden asunnon kaupassa on myyjän järjestettävä vuositarkastus.

Kuuluuko omakotitalo taloyhtiöön. Jos ei, silloin kiinteistössä ei pidetä asuntokauppalaissa mainittua vuositarkastusta. Viemärin vuositarkastus on edullinen, nopea ja luotettava keino varmistaa, että kiinteistön viemärit ovat kunnossa. Ota yhteyttä, hoidetaan viemärisi kuntoon!

Myyjällä on velvollisuus uuden asunnon kaupassa järjestää vuositarkastus , jossa todetaan asunnon virheet. Myyjän tulee myös antaa tieto vuositarkastuksesta ostajan ja asuntoyhteisön ohella vakuuden antajalle. Jos myyjä ei toimita tarkastusta, vakuuden antaja saa järjestää tarkastuksen myyjän kustannuksella. Mitä mieltä ootte käyntännöstä, että vuokranantaja käy esim kerran vuodessa sopimuksesta tarkastamassa vuokraamansa asunnon vesiputket, mahdolliset vuodot ym? Samallahan siinä näkee miten muutekinn asuntoa pidetään.

Miten te vuokranantajana . RT-ohje sisältää esimerkin vuositarkastuksen kutsusta, pöytäkirjasta ja ja virheluettelosta. Jos takuuaika on umpeutunut tai vuositarkastus on jo tehty, kannattaa tehdä kirjallinen muistio siitä, mitä sovitaan korjattavaksi, mikä on korjausaikataulu ja miten korjaukset tarkistetaan. Toimita muistio urakoitsijalle tai rakennuttajalle.

Töiden tarkistamiseen voi käyttää esimerkiksi Keskuskauppakamarin . Joskus käy niin, ettei asukas pidäkään asunnostaan. Hän on ostanut sen piirustusten sekä annettujen tietojen perusteella, eivätkä odotukset aina valitettavasti vastaa lopputulosta. Myyjän on järjestettävä vuositarkastus , jossa todetaan asunnoissa ja kiinteistön muissa osissa ilmenneet virheet.

Asuntokauppalain ja sen velvoittavan pykälän taustalla on asunnon . Asunnon käyttöönoton jälkeen ostajan turvana on siis rakennus- vaiheen jälkeinen vakuus, joka on voimassa vuositarkastukseen asti. Tällainen tarkastus on suoritettava aikaisintaan ja . Isoimmat rakennuttajat järjestävät usein muuttotarkastuksen ennen sisään muuttoa. Tarkastuksessa todetaan asunnoissa ja kiinteistön muissa osissa ilmenneet virheet.