Koivun taimia hehtaarille

Rauduskoivu kaipaa karkeaa tai keskikarkeaa maata alleen. Maanmuokkauksena käytetään laikutusta tai laikkumätästystä. Niillä alueilla, joilla hirvi- . Sen jälkeen tavoitellaan nopeaa järeytymistä antamalla puille riittävästi kasvutilaa harvennuksilla. Viljelykoivikot kasvavat yleensä nopeasti ja ne ovat tasapituisia.

Koivulla pyritään säilyttämään elävän latvuksen osuus . Eli,kyseessä kuusenpaakkutaimi kuinka monta taimea hetaarille? Paljonko ootte maksaneet taimelta? Istutus on varmin ja nopein tapa perustaa uusi metsä.

Istutettavan puulajin valintaan vaikuttavat kasvupaikan viljavuus ja metsänomistajan omat tavoitteet. Etenkin rauduskoivun osalta . Laatutyveksi kelpaavia koivuja kertyy hehtaarilta yleensä vain vähän tai sitten puuntuottajan on tarvinnut panostaa kuviolle enemmän vaivaa kuin mitä . Seuraavina kesinä kuusentaimet uhkaavat jäädä heinikon alle, joten kuusentaimia pitää käydä pelastamassa heinän alta. Heinääminen tapahtuu vuotena kaksi ja se maksaa 1euroa hehtaarilta.

Verovähennyksien jälkeen vaikutus on 1euroa. Taimien rinnalle nousee luontaisesti varsinkin koivua. Yleisin kuusen istutusaika on. Koivun paakkutaimien istutus kesällä.

Metsänomistajalla on uutta metsää perustaessaan edessä useita päätöksiä. Kasvupaikan ravinteisuus ratkaisee puulajin ja uudistamismenetelmän valinnan. Ennen hakkuuta paikalla kasvanut puusto kertoo maan puuntuotantokyvystä ja yleensä uusi metsä kannattaa perustaa samalla puulajilla. Lähes kaikissa tuotteissa tilavuutta parempi hinnoitteluperuste on kuiva-aineen määrä, joka esimerkiksi koivupuussa on suurempi kuin . Puulajin ja taimityypin valinta. Tästä oppaasta löydät yleisluonteisia ohjeita puulajien ja taimityypin valintaan liittyvistä asi- oista.

Ohjeisiin tutus- tuessa on hyvä muistaa, että metsänviljely on tai- tolaji. Siinä pätee tuttu sanonta: ei sääntöä il- man poikkeusta. Siksi metsänviljelyä suunniteltaessa kannat- taa ottaa ajoissa . Tavallisimpia paljasjuuritaimia ovat 1-vuotiaat koivun ja 2–4-vuotiaat kuusen taimet. Taimilähetyksen mukana seuraa tuo- teseloste, josta ilmenevät mm.

Uusi tuottava taimikko saadaan aikaan istuttamalla puun taimia , kylvämällä siemeniä tai luontaisesti. UPM käyttää niin omissa kuin metsäpalveluasiakkaidensa metsissä UPM:n oman taimitarhan laatutaimia. Hieskoivu – Betula pubescens (glasbjörk) Isokokoinen, maan laadun suhteen vaatimaton pioneeripuu. Latvus päästää runsaasti valoa lävitseen.

Lehdistö on tehokas ilmanpuhdistaja, sillä hehtaarin koivumetsä voi sitoa vuodessa tonnia pölyä. Koivu kestää nuorena melko hyvin tuulta, mutta vanha. Kaksijaksoisessa sekametsässä koivun tulee olla selvästi kuusta pitempää, jotta kuusten latvat eivät vaurioidu.

Kaksijaksoiset koivu -kuusisekametsät. Hirvituhoille alttiilla . Puunkorjuun taloudellisuuteen vaikuttavat keskeisesti kerralla korjattavan puutavaran määrä, hehtaari – kohtainen. METSÄN ISTUTUS JA KYLVÖ Laadukkaat kuusen, männyn ja koivun taimet. Meidän kauttamme saat laadukkaat taimet. Valikoimastamme löytyvät kuusen, männyn ja koivun taimet.

Tarjolla on saatavuudesta riippuen myös erikoispuiden taimia. Vuosittain toimitamme lähes miljoona taimea yli 5hehtaarin alueelle. Metsänviljelyllä tarkoitetaan uuden metsän perustamista istuttamalla taimia tai kylvämällä siemeniä. Tavoitteena on saada aikaan kasvupaikalle sopiva, riittävän tiheä ja hyvälaatui- nen taimikko. Metsä voidaan uudistaa, kun se on saavuttanut uudistuskypsyyden.

Uudistus- kypsyys määräytyy puuston iän tai läpimitan . Muokkausmenetelmistä taimia oli eniten mätästyskohteilla ja vähiten äestyskohteilla. Taimien keskipituus oli istutusaloilla senttimetriä ja kylvöaloilla 12. Kuusi pärjää myös samankokoisten siemensyntyisten koivujen kanssa ja koivuilla.