Pergola rakennuslupa

Puuvarastot, huvimajat ja grillikatokset tarvitsevat aina rakennusluvan perustamistavasta riippumatta, samoin katetut terassit. Kattamattoman ja kevyesti aidatun terassin tai pergolan , jolla ei ole kaupunkikuvallista merkitystä ja joka ei häiritse naapuria, saa rakentaa ilman erillistä lupaa, mikäli se sijoittuu . Luvatta saa rakentaa myös siirreltävissä olevat pergolat ja kevyet muoviset kasvihuoneet. Sen sijaan puuvarastoille, huvimajoille, grillikatoksille ja katetuille terasseille on haettava rakennuslupa.

Leikkimökin tai kevyen kasvihuoneen rakentamiseen rivitalon pihalle riittää taloyhtiön hallituksen lupa. Seinärakenteet muo- dostavat pystytolpille jäykistävän rakenteen, joten seinämiä on oltava riittävästi. Pergolan voi kattaa osittain tai kokonaan valokatteella.

Ensimmäiseksi on selvitettävä rakennusluvan tarve. Esimerkiksi taloon kiinni raken- nettava valokatteellinen pergola vaikuttaa talon julkisivuun ja lumikuorma kattokan . Isommat rakennusprojektit vaativat rakennusluvan. Silloin rakennusvalvontaan kiikutetaan kirjallinen lupahakemus liitteineen, joista selviävät muun muassa rakennettavan alueen omistus- ja hallintasuhteet sekä rakennussuunnitelmat. Rakennusluvan käsittely kestää Lappeenrannassa neljä viikkoa.

Olen aikeissa rakentaa pergolan köynnöskasveilleni. Milloin rakennelma katsotaan kiinteäksi rakennelmaksi ja siihen olisi hankittava lupa? Asumme Helsingissä ja naapuri on ottanut silmätikukseen meidän terassin. Teimme sellaisen tason vaan pölkkyjen päälle noin puolen metrin korkeuteen ja n. Yleensä terassin rakentamiseen vaaditaan toimenpidelupa.

Mikäli terassissa on kantavia kattorakenteita, sille voidaan joutua hakemaan rakennuslupa. Yksinkertainen pergola on viileä levähdyspaikka ja mökkipihan silmänilo. Jos terassi on maanpinnan tasolla, eikä se vaadi . Puinen pergola istuu sulavasti mökin pihapiiriin, . Lupakäytännöt kannattaa kuitenkin tarkastaa kotikunnan rakennustarkastajalta ennen rakentamisen aloittamista. Toiveissa on rakentaa terassi.

Mutta tarvitaanko sitä varten rakennuslupa ? Asemakaavakartta ja -määräykset löytyy kartta. Alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan ennen rakennusluvan myöntämistä usein suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle (ELY-keskus tai asemakaavoitus). Suurin osa suunnittelutarveratkaisuista . Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman ja . Kasvihuone, pergola tai muu rakennelma vaati toimenpideluvan, suurempi rakennusluvan.

LUVAN TARVE: Alle m²: ei lupaa tai ilmoitusvelvollisuutta. LUPAHAKEMUKSEN OSAT: Liitteiksi kaava- ja . Puutavara, myös painekyllästetty ja lämpökäsitelty, harmaantuu ulko- käytössä auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta. Tässä lupaamani kuva meidän pergolasta. Ja vaikka kuukkelin mukaan siihen ei kuulu vesitiivistä kattoa, niin Kinnun mukaan kuuluu!

Eipähän tartte kerätä tavaroita pois vesisateesta, vaan kaiken voi jättää silleen. Meidän katto on tehty valokatteesta. Ohjeiden mukaisesti katteen alle tulevat ruoteet tulee maalata . Auto- ja jätesuojat edellyttävät kuitenkin aina toimenpideluvan ja saunat rakennusluvan.

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.