Rintaproteesin hankinta

Leikkauksen jälkeen proteesi. Rinnanpoistoleikkauksen jälkeen on mahdollista saada rintaproteesi. Maksusitoumus kattaa rintaproteesista aiheutuvat kulut täysimääräisesti. Mikäli haluat itse ostaa, voit tehdä hankinnan Amoenan verkkokaupan kautta tai tulla myymäläämme Helsingin Bulevardille sovittamaan erilaisia malleja.

Rintaproteesin ostaminen. Olemme Amoena proteesien maahantuoja, joten meiltä löytyvät kaikki proteesimallit ja koot. Kun tulet proteesisovitukseen on sinun hyvä . Toukokuu alkoi rintaproteesin ja proteesiliivien hankkimisella. Sain arkitissin ja uimatissin, sekä yhdet proteesirintaliivit maksusitoumuksella, toiset proteesirintsikat sekä proteesiuimapuvun kustansi rakas äitini. Myös asiakkaan muut toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi lämpöä tasaavat ominaisuudet.

Voit itse varata ajan proteesin sovittamista varten, kun leikkausalue on parantunut eikä siinä ole enää turvotusta. Pirkanmaan Syöpäyhdistyksessä on monipuolinen proteesivalikoima, josta valitaan yksilöllisesti sinulle parhaiten sopiva rintaproteesi. Ota maksusitoumus rintaproteesin hankinnasta mukaasi sovitukseen. Tavallisessa käytössä proteesi yleensä kestää vähintään vuotta. Mahdollisen uimarintaproteesin hankinta jää kuitenkin itselle kustannettavaksi.

Yhdistyksemme välittää rintaproteesit niille Satakunnan alueen naisille, joiden rinta on leikattu joko osittain tai kokonaan rintasyövän takia. Meidän kauttamme voit myös uusia vanhan rintaproteesin. Ensimmäistä proteesia hakevat saavat sairaalastaan maksusitoumuksen rintaproteesia varten eli proteesi on . Bulevardin klinikalla on laaja valikoima ulkoisia rintaproteeseja.

Tarjolla on useita eri malleja tunnetuilta brändeiltä, kuten Amoena, ABC ja Anita. Ennen leikkausta tapaatte sosiaalihoitajan, fysioterapeutin ja syöpäyhdistyksen hoitajan valmennusryhmässä. Ryhmässä saatte tärkeää tietoa sosialietuisuuksista, leikkauksen jälkeisestä kuntoutumisesta, rintaproteesin hankinnasta ja mahdollisuudesta tukeen syöpäyhdistyksen osalta.

Palvelusetelikäytäntö rintaproteesien hankinnassa. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Alusasuliike AlexSandra alkoi myydä rintaproteeseja — Haluamme tehdä rintasyöpäpotilaiden arjesta helpompaa.

Aiemmin rintaproteeseja on myynyt Savonlinnan seudulla ainoastaan paikallinen syöpäyhdistys. Emme kuitenkaan halua kilpailla proteesien hankinnasta syöpäyhdistyksen kanssa. Neuvonnassa annetaan tietoa sairaudesta, sen hoidosta ja toipumisesta.

Neuvontahoitajat kertovat Syöpäjärjestöjen antamasta tuesta, kuntoutumisvaihtoehdoista ja vertaistuesta. Alueelliset syöpäyhdistykset auttavat syöpäpotilaiden tarvitsemien apuvälineiden kuten rintaproteesin hankinnassa ja käytössä, tarkastavat . Päätös ensimmäisestä rintaproteesin hankinnasta tehdään erikoisalalla. Uimarintaproteesi voidaan myöntää tavanomaisen rintaproteesi lisäksi lääkin- nällisen kuntoutuksen apuvälineenä potilaalle, jolla allasharjoittelu, -voimistelu, vesikävely tai . Keski-Suomen Syöpäyhdistys välittää rintaproteeseja niille naisille , joiden rinta on syövän takia leikattu joko osittain tai kokonaan.

Proteeseja varten tarvitset maksusitoumuksen. Asiakas saa maksusitoumuksen rintaproteesia varten oman kunnan terveyskeskuksesta tai Sädesairaalasta. Näin rintaproteesien hankinta -, sovittamis- ja jakeluvastuu on siirtynyt Vaasan keskussairaalalta Pohjanmaan Syöpäyhdistykselle. Käytännössä sairaalan myöntämä maksusitoumus tarkoittaa sitä, että rintasyöpäpotilaat, joilta on hoidon yhteydessä leikattu rinta, saavat tulla Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen . Aiemmin SATSHP:lla on ollut sähköinen palveluseteli käytössä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden osalta peruukkipalvelussa. SATSHP myöntää sähköistä palveluseteliä sekä esiproteesin että osa- tai kokoproteesin hankintaan.

Hyväksymiskriteerit rintaproteesin palvelusetelipalveluntuottajille ovat . Koko rinnan poiston jälkeen ensimmäinen maksusitoumus rintaproteesia varten tehdään kirurgisesta yksiköstä. Jatkossa uusi maksusitoumus tehdään tarpeen mukaan Syöpätautien klinikalta, kun potilaan hoidot jatkuvat Syöpätautien klinikalla. Potilaalle voidaan tarvittaessa kirjoittaa maksusitoumus myös uimaproteesiin . Pyydämme ilmoittamaan tuotteiden nettohinnat sekä palveluhinnaston sovituksesta, neuvonnasta ja ohjauksesta aikaperusteisesti.