Roskakatos lupa

Tietyn rajan jälkeen edellytetään . Helsingin seudun ympäristöpalvelut- Jätehuolto) määräämä erilaisten hyötykäyttöön soveltuvien jakeiden keräys on mahdollista kiinteistöllä sekajätteen lisäksi. Pientaloalueilla asiaan on tehty helpotus. Kiinteistöillä kerätään mm.

Helpotus koskee vain velvollisuutta luvan hakemiseen. Uudisrakennusluvissa ja laajennuksissa tarvitaan. Muutoksissa riittää yleensä kaavaote. Meneekö lupahakemus lautakuntaan? Pääsääntöisesti ei, vaan päätökset tehdään virkamiespäätöksinä (ympäris- töinsinööri).

Tarvitseeko jätekatos luvan ? Yli viiden (5) neliömetrin tarvitsee. Katoksen paikka on myös . Pieniä asioita rakentavat haluavat ohjausta, tukea ja tietoa muutaman puhelun verran ainakin. Sitten jokun vuoro on hakemusta ja sen liiteaineistoa tutkia ja kirjoitella sitä lupaa. Lupa sitten pitää antaa päättäjälle ja päätös viedä tietojärjestelmään, julkaista netissä, viedä viralliselle ilmoitustaululle, postittaa . TOimenpidelupa varmaan pitää kuitenkin anoa – siis ainakin roskakatokselle.

Grillikatos ja leikkimökki ovat niin kevyitä ja luonteeltaan. Asemakaava-alueella puiden kaatamisen luvanvaraisuus arvioidaan rakennusvalvonnassa ja tarvittaessa haetaan maisematyölupa (puunkaatolupa). Ajoneuvoliittymän leveyden ja sijainnin muutoksille tarvitaan aina lupa. Tontin rajalle rakennettavat aidat ovat myös aina luvanvaraisia. Rakennukset ja rakennelmat.

Poikkeuksellisen suuret tai rakentamistavaltaan poikkeavat jätetilarakennukset voivat edellyttää rakennusluvan hakemista. Espoon rakennusjärjestyksen mukaan enintään msuuruisen uuden jätesuojan rakentaminen ei edellytä luvan hakemista, eikä myöskään korvaavan jäteaitauksen-, . Jätetila on tärkeä osa kiinteistöä. Se näkyy pihapiirissä ja luo mielikuvaa kiinteistön hoitamisesta. Jätekatos antaa huolitellun ilmeen koko pihapiirille, kun katos on liitetty istutuksien avulla pihapiiriin.

Hyvin sijoitettu jätetila on turvallinen kaikille käyttäjilleen ja lisää kiinteistön arvoa. Siisti, valaistu ja ohjeistettu . Jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen tai terveyteen, tulee niihin myös hakea rakennuslupaa. Luvanvaraista on rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen. Epäselvissä tapauksissa luvan tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti. On hyvä huomata, että vähäinenkin toimenpide saattaa vaikuttaa rakennuksen käyttäjien ja ulkopuolisten turvallisuuteen.

Tällöin lupakynnys ylittyy. Kesämökin käyttötarkoituksen . Luvanvaraisuudesta vapautetaan suuruudeltaan enintään. RAKENNUKSEN ETÄISYYS NAAPURISTA . Kutakin vapautettavaa rakennelmaa voi olla yksi tonttia kohden.

Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi rakennelman tai . Talousrakennuksen luvan – tai ilmoituksenvaraisuus. Asemakaava-alueen ulkopuolella saadaan rakennuspaikalle rakentaa kirjallisella ilmoituksella yksi lämmittämätön, pohja-alaltaan enintään m² suuruinen talousrakennus. Palvelun neuvontapyynnön kautta voit kysyä myös ennakkoneuvoja lupa – asioihin liittyen. Luvan hakemiseksi tarvittavat asiakirjat vaihtelevat hieman rakennushankkeesta riippuen.

Ota siis yhteyttä rakennusvalvontaan luvan hakemiseen tarvittavien asiakirjojen selvittämiseksi.