Runkotolppien asennus

Aluslattialevyjen kiinnittäminen palkkeihin. Ala- ja yläsidepuiden kiinnitys runkotolppiin. Lisäjäykisteiden ja poikittaistukien asennus palkistoon. Täytepohjan kannatinlevyn asennus. Jos esimerkiksi seinärakenteessa tarvitaan lisää kantavuutta, runkotolppien määrää.

Viime kerralla tutustuttiin autotallin rungon pystytykseen sekä asuinrakennuksen alajuoksun asennukseen.

Nyt pääsemme seuraamaan vaihe vaiheelta asuinrakennuksen nurkka- ja runkotolppien pystytystyötä. Puutavara odottamassa asennusta. Nurkkatolpat tehdään maassa valmiiksi ennen pystytystä. Rungon pystytys -videossa alaohjauspuut kiinnitetään sokkeliin ja runkotolpat asennetaan paikalleen.

Pääsiäisenpyhinä runkotolppien pystytys. Kylmä keli, rakentaminen ei mitään herkkua. Myös runkoon asennettavien ikkunoiden ja ovien asennusvara on huomioita- va tolppajakoa tehdessä.

Usein moduulimittaiselle ikkunalle tai ovelle riittää asennusvaraksi mm molemmin puolin asennusaukkoa.

Pystysoirojen eli runkotolppien asennuksen jälkeen . Rakenteiden tarkastuksen jälkeen voidaan uusi ja yhtenäinen höyrynsulkukalvo asentaa ulkoa päin seinärakenteen runkotolpat kiertäen sekä saumat teipaten. Vanhaa vinolaudoitusta ei yleensä kannata poistaa, koska se toimii usein talon runkorakenteen jäykistävänä rakenneosana. Mikäli vinolaudat poistetaan saattaa. Pystyverhouksissa kiinnitys- laudat asennetaan vaakasuuntaan ja ne kiinnitetään tuuletusvälin ilmankierron varmistavien korotus- rimojen tai -lautojen ja tuulensuojan läpi tukevasti runkotolppiin.

Tallia tässä suunnittelen, ja runkotolpan jako askarruttaa. Koko seinän tolppien jako on k 30 saman puoleisten tolppien k 600. Runkotolppa asennetaan siksakkiin puolelta toiselle. Saunan rakentaminen – Seinän runkotolppien asennus.

Tämän jälkeen kiinnitetään muut runkotolpat merkityille paikoilleen, tarkistetaan pystysuoruus ja kiinnitetään alapäästään alajuoksuun sekä tuetaan väliaikaisesti apulautaan. Kun kaikki tolpat ovat paikoillaan, asennetaan. Kantavien runkotolppien li- säksi seinärunko muodostuu yhdestä alasidepuusta ja kahdesta yläsidepuus- ta. Ylempi yläsidepuu sitoo eri seinät toi- siinsa, ja se kiinnitetään vasta seinien pystytyksen . Lämmöneriste oli asennettu huolimattomasti eikä se ollut tiivis runkotolppien ja lämmöneristelevyjen saumojen kohdilla (kuva 1). Lämmöneristeen asennuksessa oli puutteita myös ulkonurkissa, joissa virheitä oli yritetty korjata ruiskuttamalla saumoihin ulkoseinäverhoukseen poratun reiän kautta polyuretaanivaahtoa.

Solumuovi asennetaan alasiteen alle, perustusta vasten. Kiinnitys perustuksiin esimerkiksi Fast -naula-ankkureilla (x 1) metrin välein.

Paikat on merkitty tasopiirustuksessa juoksevalla mitoituksella. Ikkuna- ja oviaukkojen merkitseminen. Kattotuolit tulee viikon kuluttua, kulmaraudat on asennettu (k900) jaolla. Kuvassa olevat menekit ovat työvuoroaikoja T3. Kokonaisaika eli työnvaiheaika ( T4) saadaan kertomalla työvuoroaika työvaiheen lisäaikakertoimella TL3.

Seuraava työvaihe on väliseinien runkojen asennus. Asennus tapahtuu samalla tavalla kuin ulkoseinien runkojen kasaus. Väliseinien ala- juoksut asennetaan piirustusten määräämille paikoille ja . Termotuote asennus käy melko helposti. Ensin sisäkattoa tuetaan kattotuoleista vaihdettavien tolppien kohdalta. Meillä saunan ulkoseinissä alapuu oli niin laho, että alapuun sai kaivaa sorkkaraudalla säleinä pois.

Kattoristikoiden kaltevuuden ja korkeuden tulisi sattua samaan kaltevuuteen ja korkeuteen kuin vanhan osan katto. Ristikoiden tilaaminen on satuttava oikein. Seinien sisälevyt asennetaan ensin, höyrysulku, eristeet, .