Vapaareikä taulukko

Tavallisesti käytetään keskisarjaa. Kierteen ulkohalkaisija d. Metrinen ISO- vakiokierre. Ja jos ei ole taulukkoa käsillä niin hyvä nyrkkisääntö on: kierteen alkureikä= nimellismitta-nousu eli esim.

Mkierteellä 10mm-5mm=5mm ja tuumaisilla muutetaan vaan tuumamitat milleiksi ja lasketaan samalla kaavalla. Profiili muodostuu halkaisijasta. Alla olevassa taulukossa ovat yleisimmät käytössä.

Muodon valintaan vaikuttavat useat toissijaiset mutta silti tärkeät tekijät. Nousu kokometrinen (R, RK) kartio. Kalvosarjassa on esitelty aihealueen keskeisiä standardeja, niiden periaatteita ja tärkeimpiä käsitteitä sekä esitetty suoria otteita kuvista ja taulukoista.

Kone- ja metalliteollisuuden standardisoinnista löytyy lisätietoa kalvosarjasta johdatus kone-, tuotanto- ja metallitekniikan standardisointiin. Materiaali on suunnattu. Siksi on suositeltavaa tehdä käytännön testejä oikean kiristysmomentin määrittämiseksi. Seuraavan taulukon arvot ovat vain suuntaa- antavia: 5. Pilari lasketaan oikeaan korkoon säädettyjen alamuttereiden päälle, ylämutterit asennetaan, säädetään pilarin pystysuoruus ja kiristetään mutterit annettuun momenttiin. Porattavan reiän koko on tärkeä.

Jos ei taulukosta jaksa etsiä niin nyrkkisääntönä : nimellishalkaisia – (miinus) kierteen nousu tai nimellishalkaisia X 8. Alumiiniin karkea kierre. Opinnäytetyön tavoitteena oli siis ensiksi todentaa tulosten yhtenäisyys ja jälji- tettävyys käytössä olevaan voiteluaineeseen. Tämän jälkeen selvitettiin mah- dollisten uusien voiteluaineiden kitkakertoimet sekä tarkasteltiin niiden käyt- täytymistä ruuviliitoksissa. Tämän opinnäytetyön jälkeen tulisi olla . Kiinnitystapojen yksittäinen vertailu.

Kaikista liitostavoista on tehty omat hyvät ja huonot puolet – taulukko. Tässä kappaleessa on seuraavien liitostapojen vertailut: ruuvikiinnitys ( vapaareikä ), kierre suoraan levyyn, kierrelatta, hitsimutteri , niittimutteri ja viimeisenä ovat itsekiertetyttävät ruuvit. Mittaa kierteen ulkohalkaisija tuumina ja laske kierteiden lukumäärä tuumaa kohti.

Etsi taulukosta kierteen kokoa ja kierteiden lukumäärää vastaavat arvot, tuloksena saat etsimäsi kierteen tyypin. Mikäli taulukosta ei löydy oikeaa yhdistelmää,kyseessä on joko millikierre tai jokin . Taulukko Valikoima yleisiä kiinnitinstandardeja. Muoto-, mitta- ja merkintästandardit. Yleistä löytyy meidän tuotevalikoimasta.

OEM Automatic tarjoaa tuotevalikoiman, joka on ainutlaatuinen Suomen markkinoilla. Niitä tulisi käyttää vain lujien ruuvien kanssa. Ruuvit, vaarnaruuvit ja mutterit. Runsasseosteisille ruuveille tuli- si käyttää voiteluaineita valmistajan suosituksen mukaan.

Vääntömomentit ovat samat kuin.